Təkamül nəzəriyyəsinin arxa planı

Dinə qarşı mübarizə

Nəzəriyyənin ortaya atılması

Təkamülün ardındakı hədəf

Təkamül və ideologiyalar

Təkamülün sözdə sübutları və heç cür tapılmayan fosillər

Yer kürəsində həyat qəflətən vəçox müxtəlif formalarda ortaya çıxmışdır

Çıxarılan saxta dəlillər

Saxta fosil çıxartma cəhdləri

Təməl formalar belə, təkamüllə açıqlana bilmir

Medianın beyin yuma üsulları

Medianın böyük masonik vəzifəsi:təkamülü cəmiyyətə qəbul etdirmək

Təkamül nağılları

İnsanın təkamülü nağılı

Molekulyar təkamül müəmması

Möcüzəvi molekul: DNT

“Təsadüflərin meydana gətirdiyi hüceyrə” nağılı

Hüceyrədəki möcüzə və təkamül nəzəriyyəsinin sonu

Yaradılış və göz

Nəticə